Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu

Việc đáp ứng đúng và đủ điều kiện theo quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu sẽ giúp đơn vị bạn khi cung ứng sản phẩm trên thị trường tạo được niềm tin của người tiêu dùng về chất lượng và đây cũng là điều kiện bắt buộc với 1 số sản phẩm

cong-bo-thuc-pham

Quy định thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu

 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
 • Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;
 • Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Theo thông tư 19/2012/TT-BYT của bộ Y tế, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 • Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm,
 • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội có hiệu lực ngày 01/07/2011, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo,….

Các quy định để thực hiện công bố thực phẩm trong nước, nhập khẩu mà chúng tôi cung cấp trên đây là cơ sở pháp lý giúp đơn vị bạn thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ tương ứng với từng sản phẩm. Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết tại chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm của chúng tôi. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *