Quản lý nguồn nhân lực trong ISO 9001

chứng nhận ISO 9001 đã và đang được áp dụng rất phổ biến trên nước ta, ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực buộc tổ chức phải thực hiện. Cụ thể, bài viết này VIETPAT xin cung cấp một số thông tin về Quản lý nguồn nhân lực trong ISO 9001 cho mọi người cùng tham khảo như sau

iso 9001 2015

Yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực trong ISO 9001

 • Xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện các công việc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 • Tiến hành đào tạo hay những hành động khác để đáp ứng các nhu cầu này.
 • Đánh giá hiệu lực của các hành động được thực hiện.
 • Đảm bảo rằng người lao động nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng từ các hoạt động của họ và làm rõ nhứng đóng góp đó có vai trò như thế nào đối với việc đạt được mục tiêu chất lượng.
 • Duy trì hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn.

Lãnh đạo cần đảm bảo luôn có sẵn năng lực cần thiết nhằm vận hành có hiệu quả các công việc của tổ chức và cần quan tâm đến việc phân tích nhu cầu năng lực hiện tại, mong đợi trong tương lai.

Sự quan tâm đến nhu cầu năng lực bao gồm :

 • Đòi hỏi trong tương lai liên quan đến các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp.
 • Các nhu cầu sắp tới về cán bộ quản lý và nhân viên.
 • Sự thay đổi các quá trình, các công cụ và trang thiết bị của tổ chức.
 • Sự đánh giá khả năng của mỗi cá nhân để thực hiện hành động đã được giao.
 • Các yêu cầu pháp luật và chế định, các tiêu chuẩn tác động đến tổ chức và các bên quan tâm.

Nhận thức và đào tạo

 • Việc hoạch định nhu cầu giáo dục và đào tạo cần tính đến sự thay đổi do bản chất các quá trình của tổ chức, các giai đoạn phát triển của con người và văn hóa của tổ chức.
 • Mục tiêu của đào tạo là cung cấp cho đội ngũ nhân lực kiến thức và kỹ năng, cùng với kinh nghiệm, để cải tiến năng lực của họ cho phù hợp với yêu cầu hiện tại của đơn vị.
 • Giáo dục và đào tạo cần nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm khác. Điều này cũng cần bao gồm cả nhận thức về hậu quả đối với tổ chức và nhân viên của tổ chức nếu không đáp ứng được các yêu cầu.

Để hỗ trợ cho việc đạt đạt được các mục tiêu và sự phát triển nguồn nhân lực của tổ chức cần có một kế hoạch giáo dục và đào tạo gồm có:

 • Các mục tiêu cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
 • Các chương trình và phương pháp phù hợp.
 • Các nguồn lực cần thiết cho việc đào tạo.
 • Xác định các nguồn hỗ trợ nội bộ để cùng thực hiện mục tiêu đào tạo.
 • Đánh giá năng lực đã được nâng lên của mọi người.
 • Đo lường hiệu quả và xác định tác động của đào tạo đến tổ chức.

Việc đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo đã thực hiện trên cơ sở việc đáp ứng các kỳ vọng của tổ chức đề ra trong kế hoạch và sự ảnh hưởng của nó đến tổ chức từ đó định vị được các mục tiêu cụ thể để tiếp tục cải tiến chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức trong tương lại.

Việc tăng nhận thức của người lao động về vai trò của họ trong tổ chức rất quan trọng, nó sẽ làm cho người lao động cảm thấy được công việc hiện tại họ làm là có ý nghĩa, từ đó khích lệ tinh thần trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Công ty VIETPAT là đơn vị chuyên tư vấn chứng nhận ISO 9001,chứng nhận iso 22000:2005, chứng nhận iso 14001  … cho tất cả các sản phẩm mà bạn kinh doanh trên toàn quốc, mọi chi tiết hay thắc mắc xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí

Nguồn từ : http://hopchuanhopquy.com/iso-9001/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *