Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải

Theo Thông tư số 05 /2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3  năm 2014 thì Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải là hoàn toàn bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm và cả sức khỏe tính mạng người tiêu dùng.

cong-bo-hop-quy-thiet-bi-phat-thu-cho-hang-hai

Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải:

Các sản phẩm cần phải công bố sản phẩm

1. Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của
trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS
QCVN 24:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


2. Thiết bị điện thoại VHF hai chiều
lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn
QCVN 26:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


3. Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B
sử dụng trên tàu biển
QCVN 27:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


4. Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C
sử dụng trên tàu biển
QCVN 28:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


5. bị điện thoại VHF
sử dụng trên tàu cứu nạn
QCVN 50:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


6. Thiết bị điện thoại VHF
sử dụng trên sông
QCVN 51:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


7.Thiết bị điện thoại VHF
sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải
QCVN 52:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


8. Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB)
hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz
QCVN 57:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


9. Thiết bị gọi chọn số DSC QCVN 58:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


10. Điện thoại vô tuyến MF và HF QCVN 59:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


11. Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn QCVN 60:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


12. Điện thoại vô tuyến UHF QCVN 61:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


13. Thiết bị Radiotelex sử dụng
trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải
QCVN 62:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


14. Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77
sử dụng trên tàu biển
QCVN 67:2013/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


15. Thiết bị trong hệ thống nhận dạng
tự động AIS sử dụng trên tàu biển
QCVN 68:2013/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT


16. Thiết bị khác QCVN 47:2011/BTTTTQCVN 18:2010/BTTTT

Quy trình thực hiện:

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Hi vọng những thông tin trên giúp ích được cho quý khách. Việc Công bố hợp quy thiết bị phát thu cho hàng hải nói riêng và  hợp quy thiết bị viễn thông nói chung mang tính bắt buộc, cho nên những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị phát thu cho hàng hải này trên lãnh thổ Việt Nam cần lưu ý để thực hiện đúng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *