Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại

Bạn đang mơ hồ, chưa nắm rõ về việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại , hãy tìm hiểu thêm về vấn đề này qua những thông tin cơ bản nhất như sau

cong-bo-hop-quy-chat-tao-phuc-kim-loai

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại:

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại là việc làm bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất tạo phức kim loại làm phụ gia thực phẩm

Chất tạo phức kim loại: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích kiểm soát lượng cation khả dụng trong thực phẩm

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất tạo phức kim loại được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4 -14: 2010/BYT như sau:

 • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với isopropyl citrat
 • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci dinatri ethylendiamintetraacetat
 • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dinatri ethylendiamintetraacetat
 • Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với tetranatri pyrophosphat
 • Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với tetrakali pyrophosphat
 • Phụ lục 6: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với pentanatri triphosphat
 • Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với pentakali triphosphat
 • Phụ lục 8: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri polyphosphat
 • Phụ lục 9 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali polyphosphat
 •  Phụ lục 10 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri calci polyphosphat
 • Phụ lục 11 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri gluconat
 •  Phụ lục 12 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali gluconat

Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này cần lưu ý thực hiện Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại cũng như Công bố thực phẩm nói chũng để tạo uy tín cho doanh nghiệp, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng là đã tuân thủ pháp luật

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *