Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản  bắt buộc doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

chat-bao-quan

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản

Chất bảo quản là các hóa chất tự nhiên hay tổng hợp được thêm vào thực phẩm, để ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối rữa, hư hỏng gây ra bởi sự phát triển của các vi sinh vật hay do các thay đổi không mong muốn về mặt hóa học.  thông dụng trong chế biến thực phẩm là nitrat natri, nitrit natri, các muối sulfit, (điôxít lưu huỳnh, bisulfat natri, sulfat hiđrô kali v.v) và EDTA đinatri (axít êtylenđiamintêtraaxêtic).

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản này cần đảm bảo chất bảo quản đáp ứng đúng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-12: 2010/BYT như sau:

 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với acid sorbic
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali sorbat
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci sorbat
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  acid benzoic
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  natri benzoate
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali benzoat
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  calci benzoate
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ethyl p- hydroxybenzoat
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với methyl p-hydroxybenzoat
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với lưu huỳnh Dioxyd
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với natri sulfit
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  natri hydrogen sulfit
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  natri metabisulfit
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  kali metabisulfit
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali sulfit
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với nisin
 • Yêu   cầu   kỹ   thuật   và   phương   pháp   thử   đối   với hexamethylen tetramin
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dimethyl dicarbonat
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  acid propionic
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  natri propionat
 • Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  natri thiosulfat

Tại diễn đàn  công bố thực phẩm của chúng tôi không chỉ cung cấp những thông tin liên quan Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản mà còn cung cấp đến những thông tin liên quan khác rất hữu ích cho doanh nghiệp, bạn có thể đón xem để biết thêm chi tiết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *