Công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa

Vì an toàn cho sản phẩm và sức khỏe tính mạng con người được đảm bảo thì việc công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa là bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh.

bao-bi-nhua

Công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa

Công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa cũng cần chuẩn bị đầy đủ Thủ tục công bố bao bì chứa đựng thực phẩm như sau

ho-so-cong-bo-bao-bi-chua-dung-thuc-pham

Quy định các yêu cầu đối với bao bì nhựa

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT đã quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (gọi tắt là bao bì, dụng cụ nhựa) sau:

 • Yêu cầu kỹ thuật chung đối với bao bì, dụng cụ nhựa
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Phenol, Melamin và Ure
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Formaldehyd
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyl Clorid (PVC)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyethylen và Polypropylen (PE và PP)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polystyren (PS)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyliden Clorid (PVDC)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyethylen terephthalat (PET)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polymethyl Metacrylat (PMMA)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Nylon (PA)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polymethyl Penten (PMP)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polycarbonat (PC)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polylactic Acid (PLA)
 • Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyl Alcol (PVA)

Các sản phẩm là bao bì, dụng cụ nhựa nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  QCVN 12-1:2011/BYT  – về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Bài viết chia sẻ một số thông tin về công bố chứng nhận hợp quy bao bì nhựa hi vọng giúp ích được cho quý khách. Còn muốn tìm kiếm những thông tin khác về công bố thực phẩm hay hợp quy tiếp xúc thực phẩm…. thì hãy đến với các chuyên mục của từng lĩnh vực để đọc những bài viết từ diễn đàn của chúng tôi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *